bg.jpg

กิจกรรม

Working with Vintage Typewriter

งานอาสา และ
อาสาออนไลน์

Conference Event

ค่าย และ
ค่ายออนไลน์

Gaming Event Competition

งานแข่งขัน และ
การประกวด

กิจกรรมโดย DOUBLE LEARN

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์
Favicon.png

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน
รายละเอียด
บริจาคหนังสือ (สำหรับผู้ใหญ่)
Favicon.png

บริจาคหนังสือ (สำหรับผู้ใหญ่)

สนับสนุนเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและโครงการให้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้
รายละเอียด
การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ
Favicon.png

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษา พัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์
Favicon.png

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นลำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป
รายละเอียด
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือก)
Favicon.png

สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือก)

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็กเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน
รายละเอียด
สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้แม็ก)
Favicon.png

สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้แม็ก)

การพิมพ์ข้อสอบ คือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ให้กับตนเอง หรือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อื่น ถือเป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสังคมเป็นที่สุด
รายละเอียด
การ์ดการเรียนรู้ (วาดลงกระดาษ)
Favicon.png

การ์ดการเรียนรู้ (วาดลงกระดาษ)

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน
รายละเอียด
บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า
Favicon.png

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า

ใช้เพียงมือถือ ทำคอนเทนท์ลงแพลตฟอร์ม Tik Tok เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาออนไลน์ เเละเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่สุด
รายละเอียด
บริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กเล็ก)
Favicon.png

บริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กเล็ก)

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น รวมถึงพืชเศรษฐกิจ ได้ง่าย ๆ ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้
รายละเอียด
สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้เชือก)
Favicon.png

สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้เชือก)

ประดิษฐ์โมเดลกระดาษเพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน
รายละเอียด
การ์ดการเรียนรู้ (แบบปริ้นต์)
Favicon.png

การ์ดการเรียนรู้ (แบบปริ้นต์)

Greenroof หรือ หลังคาเขียว คือโครงการที่สนับสนุนการคัดแยกกล่องนม UHT จัดเก็บขยะรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วอย่างยั่งยืน โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา
รายละเอียด
ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok
Favicon.png

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน
รายละเอียด

คลัง

Fashion Spreads

เทมเพลต
พอร์ตฟอลิโอฟรี

Meeting room

เทมเพลต
พาวเวอร์พอยต์

Taking Exams

ข้อสอบ และ
แบบทดสอบ

เพื่อการศึกษา

Teacher Assisting a Student

ทุนการศึกษา

Recording English Class

หางานติวเตอร์

Project

ขายโปรเจค หรือ
เริ่มโปรเจค