bg.jpg

อาสาสมัคร

Typing on laptop

อาสาสมัครออนไลน์

Men Volunteering

อาสาลงพื้นที่

A group of students studying together

อาสาตามคณะ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ
ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาสำหรับเด็ก

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ
การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี
จัดทำ/พิมพ์เล่มสมุดภาพระบายสี

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก

 

อาสาออนไลน์โดย DOUBLE LEARN

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์
Favicon.png

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน
บริจาคหนังสือ (สำหรับผู้ใหญ่)
Favicon.png

บริจาคหนังสือ (สำหรับผู้ใหญ่)

สนับสนุนเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและโครงการให้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถรับเกียรติบัตรฟรีได้
การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ
Favicon.png

การ์ดพยัญชนะภาษาอังกฤษ

วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสีเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษา พัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์
Favicon.png

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นลำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป
สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือก)
Favicon.png

สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้เชือก)

จัดทำสมุดภาพระบายสี เพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็กเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน
สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้แม็ก)
Favicon.png

สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้แม็ก)

การพิมพ์ข้อสอบ คือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ให้กับตนเอง หรือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อื่น ถือเป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสังคมเป็นที่สุด
การ์ดการเรียนรู้ (วาดลงกระดาษ)
Favicon.png

การ์ดการเรียนรู้ (วาดลงกระดาษ)

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน
บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า
Favicon.png

บริจาคอุปกรณ์การเรียนเก่า

ใช้เพียงมือถือ ทำคอนเทนท์ลงแพลตฟอร์ม Tik Tok เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานจิตอาสาออนไลน์ เเละเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่สุด
บริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กเล็ก)
Favicon.png

บริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กเล็ก)

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น รวมถึงพืชเศรษฐกิจ ได้ง่าย ๆ ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้
สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้เชือก)
Favicon.png

สมุดคำศัพท์อังกฤษ (แบบใช้เชือก)

ประดิษฐ์โมเดลกระดาษเพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน
การ์ดการเรียนรู้ (แบบปริ้นต์)
Favicon.png

การ์ดการเรียนรู้ (แบบปริ้นต์)

Greenroof หรือ หลังคาเขียว คือโครงการที่สนับสนุนการคัดแยกกล่องนม UHT จัดเก็บขยะรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วอย่างยั่งยืน โดยการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา
ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok
Favicon.png

ทำคลิปสร้างสรรค์ Tiktok

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน
 

ค่าย/ค่ายออนไลน์

Conference Event

ค่าย/ค่ายออนไลน์ทั้งหมด

Desk with Laptop

ค่ายออนไลน์

Science Class

ค่ายคณิต/วิทย์

Operating Room

ค่ายสุขภาพ

Performing Arts School

ค่ายสายศิลป์

A group of students studying together

OPEN HOUSE

PIM YCP328 FUTURE FOOD BUSINESS TREND
รายละเอียด
PIM YCP328 FUTURE FOOD BUSINESS TREND
Job Knock: Teacher มาลองทำงานแบบ คุณครู กันเถอะ!
รายละเอียด
Job Knock: Teacher มาลองทำงานแบบ คุณครู กันเถอะ!
Konnichiwa (こんにちは) Japan episode : Osaka University
รายละเอียด
Konnichiwa (こんにちは) Japan episode : Osaka University
กิจกรรมเปิดบ้าน ม.นวมินทราธิราช NMU OPEN HOUSE 2022!!
รายละเอียด
กิจกรรมเปิดบ้าน ม.นวมินทราธิราช NMU OPEN HOUSE 2022!!
ENGINEER FESTIVAL ตอน ลอง ทำ ดู
รายละเอียด
ENGINEER FESTIVAL ตอน ลอง ทำ ดู