CLOSED - คบเด็กสร้างบ้าน
CLOSED - คบเด็กสร้างบ้าน

CLOSED - คบเด็กสร้างบ้าน


ค่ายเจาะลึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก 3 มหาลัยชั้นนำ สถาปัตย์จุฬา สถาปัตย์ธรรมศาสตร์ สถาปัตย์ลาดกระบัง

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 12 – อาทิตย์ 13 มีนาคม 2565 (เวลา 10:00-15:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

25 คน

ค่าใช้จ่าย

3,330 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.3 – ม.6

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน หากมีเรื่องสถานการณ์โควิด จำนวนผู้ติดเชื้อเยอะ ทางโครงการจะปรับเป็นค่ายออนไลน์ทันที

จัดโดย

Rhythm of arts creative Learning centre

สถานที่จัด

RHYTHM OF ARTS CREATIVE LEARNING CENTRE

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทางโครงการอาจมีเปลี่ยนแปลงเป็นค่ายออนไลน์ทันทีและจะมีการส่ง box set ไปให้แก่น้องๆทุกคน ได้เรียนจัดเต็มเหมือนค่ายจริงแน่นอน หากสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้น ขอให้น้องๆนำผลตรวจ หรือใบโควิดมาแสดงให้ทางโครงการ หากน้องๆอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโปรดแจ้งทางแอดมินผ่าน Official line เพื่อขอลงทะเบียนเรียนชดเชยในครั้งต่อๆไป
*สายอาชีวะสามารถสมัครได้*


ติดต่อผู้จัด

Rhythm of arts creative Learning centre

0FB.png
0L.png
0w.png