CLOSED - ห้องเรียนคณะจำลอง : คณะนิเทศศาสตร์ (online) รุ่นที่ 3
CLOSED - ห้องเรียนคณะจำลอง : คณะนิเทศศาสตร์ (online) รุ่นที่ 3

CLOSED - ห้องเรียนคณะจำลอง : คณะนิเทศศาสตร์ (online) รุ่นที่ 3

พบกับโครงการพิเศษ ที่จะทำให้น้องสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่น้องใฝ่ฝันหรือเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมความรู้แนะแนวในด้านเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริง

วันที่จัดกิจกรรม

27 มีนาคม 2565 (เวลา 13:00-17:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

ค่าใช้จ่าย

600 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.2 – ม.6 / นักศึกษามหาวิทยาลัย (เด็กซิ่วสมัครได้)

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

จัดโดย

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้ไปด้วยกันกับกิจกรรม “ห้องเรียนคณะจำลอง”

ติดต่อผู้จัด

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

0FB.png
0L.png
0w.png