CLOSED - PIM YCP265 “เมื่อวิศวกรหุ่นยนต์จะไปสำรวจอวกาศ”
CLOSED - PIM YCP265 “เมื่อวิศวกรหุ่นยนต์จะไปสำรวจอวกาศ”

CLOSED - PIM YCP265 “เมื่อวิศวกรหุ่นยนต์จะไปสำรวจอวกาศ”

มาร่วมค้นหาเส้นทางอาชีพ พร้อมเปิดโลกการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วันที่จัดกิจกรรม

18 มีนาคม 2565 (เวลา 8:00-16:30 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

ม.ปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

PIM Career Academy

สถานที่จัด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

“เมื่อวิศวกรหุ่นยนต์จะไปสำรวจอวกาศ”

ติดต่อผู้จัด

PIM Career Academy

0FB.png
0L.png
0w.png