CLOSED - Acting + Audition Camp Vol.11+12
CLOSED - Acting + Audition Camp Vol.11+12

CLOSED - Acting + Audition Camp Vol.11+12

ค่าย Acting + Audition ค่ายนี้จะทำให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์ศิลปะการแสดงรอบด้านกับพี่ๆนักแสดงมืออาชีพ ฝึกทักษะการแสดงขั้นพื้นฐาน ให้น้องๆเข้าถึงบทบาทตัวละคร

วันที่จัดกิจกรรม

รุ่นที่ 11: เสาร์ 12 – อาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 

รุ่นที่ 12: เสาร์ 26 – อาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

15 คน

ค่าใช้จ่าย

2,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.3 – ม.6 / ปวช. / ปวส. / มหาวิทยาลัย

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

จัดโดย

C-HOT Entertainment

สถานที่จัด

อาคารอรกานต์ ชั้น 16 ซอยชิดลม (เดินจาก BTS ชิดลม 5 นาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทางค่ายของเราเราเพิ่มมาตรการเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัย จะมีการตรวจ ATK ช่วงเช้าก่อนเข้าค่ายตรวจทั้งน้องๆและทีมงาน พร้อมทั้งขอข้อมูลการฉีดวัคซีนของทุกคนครับ แจ้งให้น้องรับทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อผู้จัด

C-HOT Entertainment

0FB.png
0L.png
0w.png