CLOSED - เปิดประสบการณ์ ปั้นฝัน สู่วันที่เป็นหมอ รุ่นที่ 4
CLOSED - เปิดประสบการณ์ ปั้นฝัน สู่วันที่เป็นหมอ รุ่นที่ 4

CLOSED - เปิดประสบการณ์ ปั้นฝัน สู่วันที่เป็นหมอ รุ่นที่ 4


มา Up Skills พร้อมลงมือปฏิบัติจริง อยากเรียนหมอต้องรู้

วันที่จัดกิจกรรม

23 เมษายน 2565 (เวลา 07:40-17:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

1,400 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.1 – ม.6

รูปแบบการจัด

กิจกรรมที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

จัดโดย

Sphere : Area of Learning

สถานที่จัด

Convention Hall อาคารหอประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ถนนแจ้งวัฒนะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เจาะลึกการเรียนแพทย์พร้อมแนวทางการเตรียมตัวสอบ โดยคุณหมอ

  • ทฤษฎี + Workshop จัดเต็ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)

  • รับ Certificate ควบ 2 ใบ

  • รูปถ่ายภายในค่าย สำหรับใส่ Portfolio

  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ

ติดต่อผู้จัด

Sphere : Area of Learning

0FB.png
0L.png
0w.png