CLOSED - FECamp15 ค่ายติวความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์โดยพี่ๆ วิศวะ จุฬาฯ
CLOSED - FECamp15 ค่ายติวความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์โดยพี่ๆ วิศวะ จุฬาฯ

CLOSED - FECamp15 ค่ายติวความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์โดยพี่ๆ วิศวะ จุฬาฯ

🧙 ค่าย FECamp15 กลับมาแล้วค่าาา

วันที่จัดกิจกรรม

พฤหัส 26 พฤษภาคม – พุธ 1 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

200 คน

ค่าใช้จ่าย

รูปแบบ on-site: 700 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม) รูปแบบ online: 300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

รูปแบบ on-site: กำลังศึกษาอยู่ ม. 5, ปวช. 2 หรือมีวุฒิเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 

รูปแบบ online: สามารถสมัครได้ทุกคน

รูปแบบการจัด

จัดโดย

พี่ๆ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้จัด

พี่ๆ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0FB.png
0L.png
0w.png