CLOSED - Python Highschool Camp
CLOSED - Python Highschool Camp

CLOSED - Python Highschool Camp

สำหรับผู้เริ่มต้นหรือสนใจเขียน Python เป็นครั้งแรก เรามาเรียนรู้ร่วมกันแบบสนุกและรวดเร็ว

วันที่จัดกิจกรรม

Camp 4, 5: 4 – 8 เมษายน 2565 

Camp 6, 7: 18 – 22 เมษายน 2565 

(วันจันทร์ศุกร์ วันละ 2 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบวันที่และเวลาได้ผ่านหน้าเว็บ HamsterHub.co)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

Camp ละไม่เกิน 20 คน

ค่าใช้จ่าย

990 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.1 – ม.6 / ปวช. / มหาลัย 

อายุ 10 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Discord

จัดโดย

ทีมงาน Hamster Hub

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ 1 : การใช้ตัวแปรและการใช้แปรหลากหลายชนิดร่วมกัน 

วันที่ 2 : การสร้างเกมกาชา ด้วยเงื่อนไขแบบง่ายๆ 

วันที่ 3 : การทำซ้ำ และพื้นฐานอัลกอริทึม 

วันที่ 4 : การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

วันที่ 5 : การสร้างฟังก์ชั่นและการเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ

ติดต่อผู้จัด

ทีมงาน Hamster Hub

0FB.png
0L.png
0w.png