CLOSED - Game Project 2D
CLOSED - Game Project 2D

CLOSED - Game Project 2D

เริ่มจากไม่มีพื้นฐาน จนสามารถสร้างเกมตามแนวที่สนใจได้

วันที่จัดกิจกรรม

19 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2565 (ทุกๆ วันอังคาร, พฤหัส เวลา 14:00-16:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

15 คน

ค่าใช้จ่าย

2,990 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.2 – ม.6 / ปวช. / มหาลัย 

อายุ 12 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจัด

กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Discord

จัดโดย

ทีมงาน Hamster Hub

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาภายในคอร์ส 

  • พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Unity 

  • การสร้างฉากด้วย Sprite 

  • การออกแบบตัวละคร 

  • 2D Animation 

  • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# 

  • การเขียนโปรแกรมด้วยVisul Script 

  • 2D Physics 

  • การสร้าง UI ภายในเกมติดต่อผู้จัด

ทีมงาน Hamster Hub

0FB.png
0L.png
0w.png