CLOSED - PIM OPH135 “How to be a successful restaurant Owner”
CLOSED - PIM OPH135 “How to be a successful restaurant Owner”

CLOSED - PIM OPH135 “How to be a successful restaurant Owner”

สำหรับน้องๆ ม.ปลายที่มีความสนใจด้านธุรกิจภัตตาคาร อยากเป็นเจ้าของกิจการหรือมีร้านอาหารเป็นของตัวเองมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันในค่ายนี้

วันที่จัดกิจกรรม

7 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8:00-16:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.5 – ม.6 / ปวช.

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

PIM CAREER ACADEMY

สถานที่จัด

ห้อง 3-0301 – 3-0302 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้ 

  • อัพเดตเทรนด์ และเปิดประสบการณ์เส้นทางอาชีพด้านธุรกิจภัตตาคาร 

  • เพิ่มทักษะที่ควรมีในการทำธุรกิจร้านอาหาร เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น? 

  • ความแตกต่างระหว่างธุรกิจอื่น และธุรกิจภัตตาคาร

  • Workshop ครบทุกกระบวนการด้านธุรกิจภัตตาคาร สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดด้านการออกแบบร้านอาหาร

ติดต่อผู้จัด

PIM CAREER ACADEMY

0FB.png
0L.png
0w.png