CLOSED - ค่ายแพทย์ Medical Camp ค่ายออนไลน์ผ่าน zoom Basic anatomy
CLOSED - ค่ายแพทย์ Medical Camp ค่ายออนไลน์ผ่าน zoom Basic anatomy

CLOSED - ค่ายแพทย์ Medical Camp ค่ายออนไลน์ผ่าน zoom Basic anatomy

เปิดรับสมัคร ค่ายแพทย์ Medical Camp ค่ายออนไลน์ผ่าน zoom Basic anatomy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วันที่จัดกิจกรรม

7 พฤษภาคม 2565 (เวลา 9:00-11:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

30 คน

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.1 – ม.6 / ประถมศึกษา ก็สมัครได้ สำหรับน้องๆ ที่มีความอยากรู้ ความสนใจ ในคณะแพทย์

รูปแบบการจัด

ค่ายออนไลน์ผ่าน Zoom

จัดโดย

สถาบัน MSTMED

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัด

สถาบัน MSTMED

0FB.png
0L.png
0w.png