CLOSED - WORKSHOP!!! การวินิจฉัยโรค ตรวจร่างกาย และการใช้สเต็ทโต
CLOSED - WORKSHOP!!! การวินิจฉัยโรค ตรวจร่างกาย และการใช้สเต็ทโต

CLOSED - WORKSHOP!!! การวินิจฉัยโรค ตรวจร่างกาย และการใช้สเต็ทโต

กลับมาแล้วอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับแคมป์หมอ สำหรับเด็กสายวิทย์ ม.4-6

วันที่จัดกิจกรรม

7 พฤษภาคม 2565 (เวลา 9:00-16:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

35 คน

ค่าใช้จ่าย

3,900 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.ปลาย สายวิทย์,คณิต

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง (ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน 48 ชั่วโมง)

จัดโดย

The Explorer Project โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถานที่จัด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขต EEC (พัทยา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

✔เรียนรู้ในแล็บปฏิบัติการระดับประเทศ กับหมอ พยาบาล และทีมแนะแนวมากประสบการณ์ 

✔เน้นลงมือปฏิบัติ ไม่ติววิชาการต่างจากเรียนพิเศษ 

✔รับเฉพาะ ม.ปลาย สายแข็ง มุ่งมั่นเข้าคณะแพทยศาสตร์

ติดต่อผู้จัด

The Explorer Project โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

0FB.png
0L.png
0w.png