CLOSED - ค่ายหมอใจ จิตวิทยาคลินิคและการบำบัด
CLOSED - ค่ายหมอใจ จิตวิทยาคลินิคและการบำบัด

CLOSED - ค่ายหมอใจ จิตวิทยาคลินิคและการบำบัด

โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต

วันที่จัดกิจกรรม

7 พฤษภาคม 2565 (เวลา 9:00-12:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

25 คน

ค่าใช้จ่าย

999 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.1 – ม.6 / บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom

จัดโดย

Talent Hunter Thailand

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศาสตร์ด้านจิตวิทยากำลังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งช่วยเรื่องการรักษาการเจ็บป่วย ทางกาย และ การบรรเทาการเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า แพนิค ไบโพลาร์ ODC ย้ำคิดย้ำทำ และกลุ่มโรคต่างๆ ทางจิตเวชได้รับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง การเป็นนักจิตวิทยา จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อย และมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากของตลาด ไม่เพียงแต่ในแวดวงวิชาการเท่านั้น จิตวิทยายังสามารถใช้พัฒนาศักยภาพของตัวเราได้ดี สามารถรู้เท่าทัน ความคิดผู้อื่น เพื่อรับมือทุกสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด

ติดต่อผู้จัด

Talent Hunter Thailand

0FB.png
0L.png
0w.png