CLOSED - Super Engineer camp
CLOSED - Super Engineer camp

CLOSED - Super Engineer camp

ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมศาสตร์กับทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 3 มหาลัยชั้นนำ

วันที่จัดกิจกรรม

30 เมษายน 2565 (เวลา 13:00-16:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

60 คน

ค่าใช้จ่าย

1,550 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.1 – ม.6 / ปวช. / ปวส.

รูปแบบการจัด

กิจกรรม Workshop แบบออนไลน์

จัดโดย

Rhythm of arts creative learning centre

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้จากการเข้าค่าย 

  1. น้องๆจะได้Workshop เกี่ยวกับวิศวกรรมฯ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น วิศวกรรมเครื่องยนตร์ /วิศวกรรม ไฟฟ้า / วิศวะ ไฟฟ้า(การทดลองต่อวงจรไฟฟ้า ) วิศวะ โยธา ( การวางโครงสร้างตึกผ่านเกมส์) เป็นต้น โดยจะเรียนผ่านกระบวนการCreative Learning ที่ให้น้องๆได้ลองทำ ช่วยกันแสดงความเห็นกัน แบบไม่มีใครมาตัดสินว่าสิ่งที่ทำนั้น ไม่ถูกวิธี เน้นการลองทำ ลงมือ สร้างประสบการณ์ และให้น้องๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน เรียนให้สนุก แล้วผู้เรียนจะมีความสุขเอง

  2. น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเรียน เอก สาขาต่างๆในมหาลัย เพื่อให้น้องๆได้เห็นความแตกต่างเชิงหลักสูตร ผ่านการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ หรือ ทำงานแล้วในสายวิศวกรรมฯ

  3. ได้ทดลองทำแบบฝึกเกี่ยวกับความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเจาะลึกเทคนิคให้แก่น้องๆ

  4. น้องๆจะได้ Workshop กับเพื่อนๆที่มีเป้าหมายในสายงานเดียวกัน พร้อมทั้งได้สร้างสังคมใหม่ ที่สามารถ ทดลอง ลองทำ เพื่อให้ตัวน้องๆนั้นได้รู้ตัวว่า ตนเองจะสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้าง

  5. น้องๆสามารถปรึกษาพี่ๆได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้รับข้อมูลด้านการทำงานของวิศวกรรม ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง ในการเลือกการเรียนของน้องๆ

  6. น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้วางแผนและเตรียมตัวเส้นทางวิศวกร ไปด้วยกัน

ติดต่อผู้จัด

Rhythm of arts creative learning centre

0FB.png
0L.png
0w.png