CLOSED - ค่ายเพื่อนกาวน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ “Gown bar” ครั้งที่ 16
CLOSED - ค่ายเพื่อนกาวน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ “Gown bar” ครั้งที่ 16

CLOSED - ค่ายเพื่อนกาวน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ “Gown bar” ครั้งที่ 16

โดยสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ จะพาน้องๆไปหาคำตอบไปพร้อมๆกัน ปีนี้เรามาในธีม “ Gown bar ”

วันที่จัดกิจกรรม

พุธ 28 – อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

80 คน

ค่าใช้จ่าย

100 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom

จัดโดย

สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

🍑ในค่ายนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ทั้ง 4 สาขาของคณะสหเวชศาสตร์ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร รังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมี set box ให้น้องๆส่งตรงถึงบ้านสำหรับใช้ในการเข้าฐานวิชาการต่างๆ ซึ่งน้องๆจะได้รับความรู้อย่างเข้มข้นจัดเต็ม อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายรอน้องอยู่ด้วย 💕✨

ติดต่อผู้จัด

สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0FB.png
0L.png
0w.png