CLOSED - BUSINESS TRACKER
CLOSED - BUSINESS TRACKER

CLOSED - BUSINESS TRACKER

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร E-Certificates ซึ่งสามารถนำใส่พอร์ตยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้

วันที่จัดกิจกรรม

30 เมษายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

950 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.2 – ม.6

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่าน Google meet

จัดโดย

PATHWAY.THAILAND

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป้าหมายของโครงการ 

  1. พื้นที่ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

  2. พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านการตลาด MARKETING 

  3. ฝึกทักษะด้านการวางแผนด้านธุรกิจ 

  4. ต่อยอดพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ การทำ year plan 

  5. แนะแนวการเรียน 

  6. แนะแนวการต่อยอดอาชีพ 

  7. น้องๆ จะได้ลองนำเสนอผลงาน และลองทำงานเป็นทีม ติดต่อผู้จัด

PATHWAY.THAILAND

0FB.png
0L.png
0w.png