CLOSED - DENTIST CAMP
CLOSED - DENTIST CAMP

CLOSED - DENTIST CAMP

พูดคุยเกี่ยวกับอาชีพทันตแพทย์และทดลองทำเวิร์คชอปด้านทันตแพทย์กับพี่ทันตแพทย์ (คุณหมอตัวจริง)

วันที่จัดกิจกรรม

30 เมษายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

ค่าใช้จ่าย

995 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

ม.2 – ม.6

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่าน Google meet

จัดโดย

PATHWAY.THAILAND

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้จากการเข้าร่วมโครงการ 

  1. เรียนรู้เกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาทันตแพทย์มากยิ่งขึ้น 

  2. เวิร์คชอปผ่าน Case Study ต่างๆ โดยจะมีการยกตัวอย่างและให้น้องๆร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนไข้ต่างๆ 

  3. แนะแนวเกี่ยวกับการเรียน เตรียมตัวเป็นทันตแพทย์ ผ่านประสบการณ์ของแพทย์ 

  4. การถ่ายทอดแนวทางอาชีพทันตแพทย์ให้แก่น้องๆ รวมไปถึงการต่อยอดของอาชีพในอนาคต 

  5. น้องๆ จะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่หมอ พูดคุย สอบถาม และแสดงความคิดเห็น

  6. เป็นโอกาสที่น้องๆสามารถสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณหมอได้โดยตรง 

  7. ดูเคสผู้ป่วย ลักษณะของฟัน 

  8. รู้จักวิธีดูฟันผุเบื้องต้นจากคุณหมอ

ติดต่อผู้จัด

PATHWAY.THAILAND

0FB.png
0L.png
0w.png