CLOSED - ค่ายคนทำขา Born to be PO Camp ครั้งที่ 13
CLOSED - ค่ายคนทำขา Born to be PO Camp ครั้งที่ 13

CLOSED - ค่ายคนทำขา Born to be PO Camp ครั้งที่ 13

น้องๆจะได้สัมผัสถึง “อาชีพนักกายอุปกรณ์” อย่างเข้มข้น ทำให้มั่นใจและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สาขานี้ได้มากยิ่งขึ้น น้องๆจะได้รู้จักกับโรคต่างๆที่สามารถพบเจอในสายงานนี้

วันที่จัดกิจกรรม

อังคาร 1 มีนาคม – เสาร์ 16 เมษายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัด

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.1 – ม.6 / บุคคลทั่วไป

รูปแบบการจัด

รับชมวิดีโอและโปสเตอร์ผ่านทางเพจ facebook และทำแบบทดสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตร

จัดโดย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

(ไม่มีformรับสมัคร เพียงแค่ทำแบบทดสอบ 1 ชุด )

ติดต่อผู้จัด

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

0FB.png
0L.png
0w.png