CLOSED - ค่ายสะ-เฟียร์ Chemistry Detective Camp ภารกิจพิชิตเอสเทอร์
CLOSED - ค่ายสะ-เฟียร์ Chemistry Detective Camp ภารกิจพิชิตเอสเทอร์

CLOSED - ค่ายสะ-เฟียร์ Chemistry Detective Camp ภารกิจพิชิตเอสเทอร์

ทดลองจริงในห้องปฎิบัติการเคมีระดับมาตรฐาน

วันที่จัดกิจกรรม

21 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

40 คน

ค่าใช้จ่าย

2,599 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.ปลาย / ปวช. / ปวส.

รูปแบบการจัด

กิจกรรมที่มีการจัดงานในสถานที่จริง

จัดโดย

ศูนย์ Sphere : Area of Learning

สถานที่จัด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สร้างแรงบันดาลใจเรียนเคมีอย่างไรให้ถึงเป้าหมายโดยนักเคมี เจ้าของเหรียญทองแดงเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เหรียญแรกของไทย

  •  WORKSHOP ทดลองจริงในห้องปฎิบัติการเคมี

ติดต่อผู้จัด

ศูนย์ Sphere : Area of Learning

0FB.png
0L.png
0w.png