CLOSED - Essential Anatomy พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์
CLOSED - Essential Anatomy พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์

CLOSED - Essential Anatomy พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์

เรียนอย่างเดียวไม่พอ Change Education เพิ่มกิจกรรมสุดสนุกและสร้างสรรค์ให้กับการ Workshop and Brainstorm

วันที่จัดกิจกรรม

1 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

ค่าใช้จ่าย

490 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.2 – ม.6

รูปแบบการจัด

เรียนสดออนไลน์และลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการผ่านทาง Webex

จัดโดย

Change Education

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิเศษ!!! สนุกยิ่งกว่าเคยกับการจัดกิจกรรมด้วยภาพ 3D มุ่งเน้นการเรียนด้วยภาพเสมือนจริง

ติดต่อผู้จัด

Change Education

0FB.png
0L.png
0w.png