CLOSED - BUUIC Entrepreneurship Camp ค่ายพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สำหรับ ม.ปลาย
CLOSED - BUUIC Entrepreneurship Camp ค่ายพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สำหรับ ม.ปลาย

CLOSED - BUUIC Entrepreneurship Camp ค่ายพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สำหรับ ม.ปลาย

แคมป์นี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐาน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับวางแผนธุรกิจ ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์

วันที่จัดกิจกรรม

ศุกร์ 20 – อาทิตย์ 22 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

60 คน

ค่าใช้จ่าย

500 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.5 – ม.6 หรือเทียบเท่า

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

จัดโดย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่จัด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

ติดต่อผู้จัด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

0FB.png
0L.png
0w.png