CLOSED - ค่ายสานฝัน CABIN CREW (แอร์โฮสและสจ็วต) รุ่น 7
CLOSED - ค่ายสานฝัน CABIN CREW (แอร์โฮสและสจ็วต) รุ่น 7

CLOSED - ค่ายสานฝัน CABIN CREW (แอร์โฮสและสจ็วต) รุ่น 7

พบกับอาชีพที่น้อง ๆ รอคอย กับอาชีพ “Cabin Crew” หรือลูกเรือบนเครื่องบิน 🛫

วันที่จัดกิจกรรม

21 พฤษภาคม 2565 (เวลา 9:00-16:30 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

26 คน

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.2 – ม.6 / นักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 1-4 (เด็กซิ่วสมัครได้)

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

จัดโดย

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

สถานที่จัด

ONCEs Learning space (ใกล้กับ bts เซนต์หลุยส์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

🛫 เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็น Cabin Crew รักการท่องเที่ยว ชอบพูดคุยกับผู้คน อยากทำงานที่ได้ไปเยื่อนหลากหลายจังหวัดหรือหลายประเทศ ครั้งนี้น้อง ๆ จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้การเป็นลูกเรือผ่านวิทยากรที่เป็นเจ้าของอาชีพ มากประสบการณ์

ติดต่อผู้จัด

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

0FB.png
0L.png
0w.png