CLOSED - BA TNI Open house online 2022
CLOSED - BA TNI Open house online 2022

CLOSED - BA TNI Open house online 2022

กิจกรรมที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่จัดกิจกรรม

6 พฤษภาคม 2565 (เวลา 13:00-16:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัด

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.ปลาย / ปวช. /ปวส.

รูปแบบการจัด

บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom

จัดโดย

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถานที่จัด

Online

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย! ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมสิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าสมัครเข้าเรียนต่อ TNI

ติดต่อผู้จัด

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

0FB.png
0L.png
0w.png