CLOSED - PIM YCP316 “ปั้น-ปรับ-เปลี่ยนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ยุค No normal”
CLOSED - PIM YCP316 “ปั้น-ปรับ-เปลี่ยนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ยุค No normal”

CLOSED - PIM YCP316 “ปั้น-ปรับ-เปลี่ยนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ยุค No normal”

ร่วมเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ ทดลอง!! เพื่อให้เข้าใจ อาชีพในสายงานบริหาร จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่จัดกิจกรรม

29 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8:00-16:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.6 / ปวช.2-3 ไม่มีรถรับส่ง ผู้สมัครต้องเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC จังหวัดชลบุรี

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

PIM CAREER ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถานที่จัด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากกิจกรรมนี้ 

  • แนวโน้มธุรกิจจากวิชาเรียนของคณะ 

  • คุณสมบัติ การเรียน การเตรียมตัวสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

  • พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการขาย การจัดการร้านค้า การทำกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ 

  • ประสบการณ์การเรียน การฝึกงานจากรุ่นพี่


ติดต่อผู้จัด

PIM CAREER ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

0FB.png
0L.png
0w.png