CLOSED - Drone & Logistics Dojo Camp
CLOSED - Drone & Logistics Dojo Camp

CLOSED - Drone & Logistics Dojo Camp

น้องๆจะได้พบกับกิจกรรมกิจกรรม เรียนรู้การใช้ Drone logistics กิจกรรม On Tour Labs Logistics

วันที่จัดกิจกรรม

10 พฤษภาคม 2565 (เวลา 9:00-16:00 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

50 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.6 / ปวช.3 / ปวส.2 / น้องๆ DEK65

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

จัดโดย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถานที่จัด

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Safety Logistics Lab 

  • SMART LOGISTICS CENTER Lab 

  • Digital Factory Lab 

  • Forklift Pre-Operation Lab

ติดต่อผู้จัด

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

0FB.png
0L.png
0w.png