CLOSED - ค่าย ONSITE สานฝันสู่นักจิตวิทยา (Psychologist) รุ่นที่ 6
CLOSED - ค่าย ONSITE สานฝันสู่นักจิตวิทยา (Psychologist) รุ่นที่ 6

CLOSED - ค่าย ONSITE สานฝันสู่นักจิตวิทยา (Psychologist) รุ่นที่ 6

พบกับอาชีพที่น้อง ๆ รอคอย กับอาชีพ “นักจิตวิทยา”

วันที่จัดกิจกรรม

19 มิถุนายน 2565 (เวลา 9:00-16:30 น.)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

25-30 คน

ค่าใช้จ่าย

1,500 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.3 – ม.6 / นักศึกษามหาวิทยาลัย (เด็กซิ่วสมัครได้)

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

จัดโดย

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

สถานที่จัด

ONCEs Learning space (ใกล้กับ bts เซนหลุยส์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

🌱 เพื่อให้เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็น นักจิตวิทยา สนใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อยากเข้าใจความคิดและความรู้สึก ครั้งนี้น้อง ๆ จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานของนักจิตวิทยาจากเจ้าของอาชีพตัวจริง เสียงจริง

ติดต่อผู้จัด

ONCEs Thailand วันซ์ ไทยแลนด์ : พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

0FB.png
0L.png
0w.png