CLOSED - Architect Festival มหกรรม “เด็กสถาปัตย์”
CLOSED - Architect Festival มหกรรม “เด็กสถาปัตย์”

CLOSED - Architect Festival มหกรรม “เด็กสถาปัตย์”

มหกรรม เด็ก “สถาปัตย์ “ สถาปนิกแนะแนวน้อง

วันที่จัดกิจกรรม

28 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

55 คน

ค่าใช้จ่าย

1,599 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.3 – ม.6

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

จัดโดย

Rhythm of arts creative learning centre

สถานที่จัด

Rhythm of arts creative space (Mrt สุทธิสาร ซอยอินทามาระ26/2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการเข้าค่าย ARCHITECT FESTIVAL 

  • เน้นให้น้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานแสดงความคิดเห็นวิพากย์วิจารณ์รวมไปถึงนำเสนอผลงานพร้อมพัฒนาผลงานตัวเอง ดึงจุดเด่นของตนเองออกมา 

  • เปิดโอกาสให้น้องๆได้ซักถามได้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับสถาปัตย์สาขาต่างๆ

ติดต่อผู้จัด

Rhythm of arts creative learning centre

0FB.png
0L.png
0w.png