CLOSED - ค่ายบ้านมด ครั้งที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
CLOSED - ค่ายบ้านมด ครั้งที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.

CLOSED - ค่ายบ้านมด ครั้งที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.

ร่วมสัมผัสความเป็นอยู่ของผู้คนจากดวงดาวในระบบสุริยะ และร่วมปกป้องภัยอันตรายจากเหล่าร้ายที่พร้อมจะทำลายและครอบงำดวงดาวไว้ให้ได้

วันที่จัดกิจกรรม

ศุกร์ 10 – อาทิตย์ 12 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

80 คน

ค่าใช้จ่าย

650 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

กำลังขึ้น ม.ปลาย / ปวช. / กศน. และเทียบเท่า

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

จัดโดย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถานที่จัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในค่ายแนะแนวการศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะพาน้องๆ มาสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนทางด้านสังคมวิทยา และเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา เพื่อสร้างเส้นทางสู่การเป็นมดตัวใหม่ ที่อัดแน่นไปด้วยสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นกันเองของชาวสังวิทฯ มธ. ตลอด 3 วัน 2 คืน

ติดต่อผู้จัด

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

0FB.png
0L.png
0w.png