CLOSED - BUCA Talent X : Cross Your Limit With Your Passion
CLOSED - BUCA Talent X : Cross Your Limit With Your Passion

CLOSED - BUCA Talent X : Cross Your Limit With Your Passion

โครงการ BUCA Talent ซึ่งเฟ้นหาสุดยอดนักนิเทศศาสตร์ที่พร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดด้วย Passion ของตัวเองแบบ Unlimit สู่การเป็นสุดยอดนักนิเทศศาสตร์ ที่สามารถออกแบบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง พร้อมคว้าโอกาสในการชิงทุนการศึกษา เรียนฟรี 4 ปี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่จัดกิจกรรม

เปิดรับผลงาน: 30 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 (23:59 น.) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Workshop: 15 มีนาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ม.ปลาย / ปวช. / ปวส. เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์

จัดโดย

โครงการ BUCA Talent คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร 

-Portfolio รวบรวมผลงานไม่จำกัดรูปแบบ ไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมหน้าปก) -คลิปวิดีโอความยาว 1 นาที ภายใต้โจทย์ ‘เปรียบตัวเองเป็นของ 1 อย่าง’ (ห้ามมีการแก้ไขหรือตัดต่อเพิ่มเติม) 

-รูปถ่ายแนวตั้งเห็นหน้าชัดเจน

ติดต่อผู้จัด

โครงการ BUCA Talent คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

0FB.png
0L.png
0w.png