CLOSED - ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด"
CLOSED - ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด"

CLOSED - ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

 • 18 มีนาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม

 • 2 มีนาคม 2565 ทีมที่ได้คัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย นำเสนอ Story line/ บทภาพยนตร์/ รูปแบบ
  Presentation นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการ ผ่าน Conference Zoom โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 5 นาที และร่วมกิจกรรม Online Workshop โดยผู้กำกับภาพยนตร์ ชื่อดัง "คุณโขม-ก้องเกียรติ โขมสิริ" และหลังจากนั้น คณะกรรมการประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 50,000 บาท เพื่อนำไปทาการผลิตชิ้นงาน

 • 23 มีนาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น

 • 7 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อแนะนำด้านคุณภาพการผลิต (ด้านภาพและเสียง)

 • 20 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย (ภายในเวลา 18.00 น.)

 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะ @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGON

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน (ทีมละไม่เกิน 5 คน) โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น

 • สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา (1 คนส่งได้เพียง 1 ทีม)

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ในการประกวดหนังสั้น

 • เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวอยู่ระหว่าง 5-7 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

 • เนื้อหาของหนังสั้นต้องสื่อให้ทุกคนในสังคมให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการเป็นผู้ให้

 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำการผลิตเนื้อหา และรูปแบบของหนังสั้นด้วยตนเอง โดยห้ามนำผลงานของผู้อื่น เข้าประกวด

 • เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน

 • ต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) กำกับ ถ้าใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยในการนำเสนอ ต้องใส่คำบรรยายที่แปล เป็นภาษาไทย

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีสิทธิ์นำผลงานจากการประกวดไปเผยแพร่ที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท ร่วมกับเจ้าของผลงานผู้เข้าประกวด โดยต้องมีการแจ้งด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อกัน

 • เนื้อหาสาระของหนังสั้น ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคาที่สุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมของหลักศาสนาใด

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

 • ผู้ชนะรางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดผู้เข้าชมหนังสั้นจากช่องทาง Facebook fan page ของการประกวดหนังสั้น GLO Short Film Contest

 • การส่งหนังสั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ PDF.)

 • ใบสมัครพร้อมรายละเอียดของผู้เข้าประกวดจำนวน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ชุด

 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน

 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

0FB.png
0L.png
0w.png