CLOSED - ประกวดความเรียงเรื่องสั้น "ในความมอญ"
CLOSED - ประกวดความเรียงเรื่องสั้น "ในความมอญ"

CLOSED - ประกวดความเรียงเรื่องสั้น "ในความมอญ"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความเรียงเรื่องสั้น "ในความมอญ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 15 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

เพจรามัญคดี - MON Studies

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กติกาการประกวด

  • หัวข้อ "ในความมอญ"

  • ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นมอญ

  • เนื้อหาเป็นภาษาไทย ผู้ส่งประกวดประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

  • ความยาว 55-555 คำ

  • ไม่จำกัดเพศ วัย ค่านิยม อุดมการณ์ และชาติพันธุ์ผู้ประพันธ์

  • ไม่จำกัดแนวเรื่อง และจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

  • ส่งผลงานพร้อมชื่อผู้ประพันธ์ (หรือนามแฝง) และช่องทางติดต่อได้ทางกล่องข้อความเพจ รามัญคดี - MON Studies (www.facebook.com/RamannMon)

ติดต่อผู้จัด

เพจรามัญคดี - MON Studies

0FB.png
0L.png
0w.png