CLOSED - ประกวดวาดภาพ "SAKURA 100th Anniversary contest"
CLOSED - ประกวดวาดภาพ "SAKURA 100th Anniversary contest"

CLOSED - ประกวดวาดภาพ "SAKURA 100th Anniversary contest"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "SAKURA 100th Anniversary contest" หัวข้อ "Art in My Life ศิลปะในชีวิตของฉัน"

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผ่านทาง Facebook : Sakura ProductsThailand

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

Sakura

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กติกาการประกวด

  • ส่งผลงานในหัวข้อ "Art in My Life" ศิลปะในชีวิตของฉัน ลงบนกระดาษ , เฟรมผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดใดก็ได้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Pigma , Gelly Roll , Koi Coloring Brush Pen และ Koi Water Colors เท่านั้น

  • โพสต์รูปผลงานจำนวน 2 รูปผ่านทาง Facebook ส่วนตัว โดยตั้งโพสต์เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมแฮชแท็กกิจกรรม     #sakura100contest #sakuraproductsth #thailand หมายเหตุ ระบุแฮชแท็กกิจกรรม และโพสต์รูป 2 รูปให้ครบ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการได้รับรางวัล

  • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอ Certificate จากทางซากุระญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ส่งชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และรูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม)

ติดต่อผู้จัด

Sakura

0FB.png
0L.png
0w.png