CLOSED - ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับนานาชาติ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 : The 3rd Color My Heart With Peace Children’s Art Contest 2022"
CLOSED - ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับนานาชาติ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 : The 3rd Color My Heart With Peace Children’s Art Contest 2022"

CLOSED - ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับนานาชาติ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 : The 3rd Color My Heart With Peace Children’s Art Contest 2022"

ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 7-9 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับนานาชาติ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 : The 3rd Color My Heart With Peace Children’s Art Contest 2022"

วันที่จัดกิจกรรม

 • ช่วงบรรยายเพื่อแนะนําโครงการ วันที่ 8 มีนาคม 2565

 • เริ่มต้นการแข่งขัน วันที่ 1 เมษายน 2565

 • หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศผลการประกวดงานศิลปะ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

 • พิธีมอบรางวัลออนไลน์และนิทรรศการออนไลน์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

(เวลาทั้งหมดเป็นเวลามาตรฐานของเกาหลี)

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • Group A: เด็กและนักเรียนอายุ 7-9 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556-2558) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 • Group B: เด็กและนักเรียนอายุ 10-12 ปี (กิดในปี พ.ศ. 2553-2555) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

Women's Federation for World Peace International

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อประกวด
หัวข้อ "การรวมเป็นหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลีแห่งสันติภาพ" ให้ผู้เข้าแข่งขันจินตนาการและวาดภาพเกี่ยวกับหัวข้อและสิ่งที่เกี่ยวกับ คาบสมุทรเกาหลีหรือเพราะเหตุใดการรวมเป็นหนึ่งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จึงมีความสําคัญ


กติกาการวาดภาพ

 • งานศิลปะต้องทําบนกระดาษ 100 ปอนด์หรือเทียบเท่า ขนาด A3

 • ก่อนหน้านี้ไม่ควรนํางานศิลปะไปใช้ในการแข่งขันอื่นหรือตีพิมพที่อื่น

 • ผู้ประกวดสามารถส่งหนึ่งผลงานต่อหนึ่งคน

ขั้นตอนดําเนินการ

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องอัปโหลดงานศิลปะบนเพจ Facebook : www.facebook.com/2020dmzl พร้อมกับแฮชแท็กสัญชาติ ชื่อ / อายุ / ชื่อผลงานศิลปะ และ แฮชแท็ก CMHWP
  ตัวอย่าง #Argentina #HannaTayler #OurPeace #8 #CMHWP

 • ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการในช่วงการประเมิน ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือก และจะประกาศบนเว็บไซต์ของ CMHWP และ Facebook และจะได้รับแจ้งเป็นรายบุคคลผ่านทาง FB Messenger ในวันที่ 17 มิถุนายน

 • ผู้ชนะ ครอบครัวและเพื่อนๆ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และลิงค์ซูมจะถูกส่งทางอีเมล

 • ผลงานของผู้ชนะจะถูกนําเสนอบนเว็บไซต์และ Facebook ของ CMHWP

เกณฑ์พิจารณา

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30%

 • ความสอดคล้องของงานศิลปะกับหัวข้อที่กําหนด 30%

 • ความประทับใจโดยรวมของงานศิลปะ 20%

 • ยอดกดไลค์ ในเพจเฟสบุค 20%

ติดต่อผู้จัด

Women's Federation for World Peace International

0FB.png
0L.png
0w.png