CLOSED - ประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"
CLOSED - ประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"

CLOSED - ประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"

วันที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานการประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัด

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

0FB.png
0L.png
0w.png