CLOSED - ประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน"
CLOSED - ประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน"

CLOSED - ประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 คลิปสุดท้าย วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้เป็นเจ้าของเรื่องและคลิปประกวดที่ทีมงานเป็นผู้ผลิตให้เพื่อเผยแพร่ และเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกณฑ์การประกวด

  • เนื้อหาคลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 2 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) เป็นไฟล์วิดีโอ mp4 ไม่เกิน 50mb.

  • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "น้ำบาดาล ยั่งยืน" จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมน้ำบาดาลยั่งยืน โดยสามารถนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจตามมุมมองของตนเอง อาทิ การใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู นวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล หรือการพัฒนาพื้นที่น้ำบาดาลเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

  • ผู้ส่งผลงานจะต้องคิดชื่อคลิปและแนวคิดในการผลิตคลิปใส่ไว้ตอนต้นเรื่อง

  • ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือส่อเสียดการเมือง รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและ ถูกเรียกรางวัลคืน

  • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและผู้สร้างสรรค์งาน

  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อผู้จัด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

0FB.png
0L.png
0w.png