ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"
ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

วันที่จัดกิจกรรม

 • วันสุดท้ายที่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.

 • การประกาศผลผู้เข้าชิงในรอบสุดท้าย: วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

 • การประกาศรางวัล Portrait และ Packing Room Prize: วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

 • นิทรรศการเริ่มเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

 • การประกาศรางวัล People’s Choice Prize: วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

 • นิทรรศการเปิดให้ชมวันสุดท้าย: วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

14/09/65

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

River City Bangkok

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 12 เดือนจึงจะผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาและต้องวาดภาพเพื่อส่งเข้าประกวดในช่วงเวลาดังกล่าว

 • ในแต่ละปีศิลปินจะสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น

 • ผลงานดังกล่าวต้องเป็นงานจิตรกรรมและต้องเป็นภาพวาดภาพพอร์ตเทรตที่วาดขึ้นมาจากแบบที่มีชีวิต ศิลปินรู้จักบุคคลผู้นั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของศิลปิน และอย่างน้อยต้องมานั่งเป็นแบบให้ศิลปินวาด

 • ศิลปินสามารถเลือกใช้วัสดุอะไรก็ตามมาสร้างสรรค์ผลงานได้ ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมัน สีอะคริลิค สีน้ำหรือสื่อผสม ไม่อนุญาตให้วาดภาพด้วยอุปกรณ์หรือโปรแกรมดิจิทัล ภาพที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์หรือฉายทางเครื่องโปรโปรเจคเตอร์ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

 • จำกัดขนาดของภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยรูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 2.25 ตารางเมตร (ตัวอย่างเช่น 1.5 x 1.5 ม. หรือเทียบเท่า) วัดจากขนาดของภาพจริงไม่รวมกับกรอบรูปที่ติดอยู่กับภาพ ความสูงของห้องจัดนิทรรศการอยู่ที่ 3 ม. ผลงานอาจประกอบด้วยหลายบานได้หากขนาดรวมทั้งหมดไม่เกินตามที่กำหนดไว้

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ศิลปินสามารถส่งรายละเอียดและภาพผลงานทั้ง 2 ภาพได้ทางลิ้งค์ ภาพหนึ่งเป็นภาพผลงานและอีกภาพเป็นภาพแสดงให้เห็นศิลปินขณะกำลังนั่งวาดภาพกับบุคคลที่เป็นแบบ นอกจากนั้นศิลปินต้องส่งคำบรรยายสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 300 คำเพื่ออธิบายว่าบุคคลที่มาเป็นแบบเป็นใครและมีความสำคัญต่อศิลปินอย่างไร

 • ส่งภาพผลงานได้ที่ลิ้งค์นี้ shorturl.at/bguFO

ติดต่อผู้จัด

River City Bangkok

0FB.png
0L.png
0w.png