CLOSED - MUIC ขอเชิญน้องๆม.ปลาย ส่งผลงาน myTech ชิงทุน 50,000 บ.
CLOSED - MUIC ขอเชิญน้องๆม.ปลาย ส่งผลงาน myTech ชิงทุน 50,000 บ.

CLOSED - MUIC ขอเชิญน้องๆม.ปลาย ส่งผลงาน myTech ชิงทุน 50,000 บ.

ขอเชิญเยาวชนนักเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (ม.4-6) ส่งผลงาน myTech

วันที่จัดกิจกรรม

มีนาคม – สิงหาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ม.ปลาย

รูปแบบการจัด

การแข่งขันที่ส่งผลงานแล้วรอการประกาศผล

จัดโดย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) โดยสาขาวิชา Creative Technology

สถานที่จัด

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) โดยสาขาวิชา Creative Technology ขอเชิญทีมเยาวชนนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ทีมละ 2-4 ท่านพร้อมคุณครูที่ปรึกษาเป็นผู้แทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ MUIC – Young Tech Creator (myTech) Challenge 2022 ภายใต้แนวความคิด “The Future University” เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนนักเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ส่งผลงานแนวความคิดออกแบบสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็นอย่างไร ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรตามลำดับ

ติดต่อผู้จัด

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) โดยสาขาวิชา Creative Technology

0FB.png
0L.png
0w.png