CLOSED - ประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"
CLOSED - ประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"

CLOSED - ประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"

ขอเชิญชวนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"

วันที่จัดกิจกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทการรับสมัคร

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

  • รายบุคคลหรือกลุ่ม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่ม)

  • ส่งแนวคิดการทดลองทางฟิสิกส์อย่างง่าย (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน Kibo Module ของ JAXA บนสถานีอวกาศนานาชาติ (สามารถเสนอใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กอื่นๆ เพื่อส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศได้)

  • ขั้นตอนการทดลองต้องมีความเรียบง่ายและทำให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 10 นาที

รุ่นอายุไม่เกิน 27 ปี

  • รายบุคคลหรือกลุ่ม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่ม)

  • ส่งแนวคิดการทดลองทางฟิสิกส์อย่างง่าย (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน Kibo Module ของ JAXA บนสถานีอวกาศนานาชาติ (สามารถเสนอใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กอื่นๆ เพื่อส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศได้)

  • * ข้อเสนอแนวคิดการทดลองต้องมีสมมติฐาน หลักการ และเหตุผลของการทดลอง *

  • ขั้นตอนการทดลองต้องมีความเรียบง่ายและทำให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 10 นาที

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA)

0FB.png
0L.png
0w.png