CLOSED - Brxg Medical Quiz ครั้งที่ 2
CLOSED - Brxg Medical Quiz ครั้งที่ 2

CLOSED - Brxg Medical Quiz ครั้งที่ 2

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 2

วันที่จัดกิจกรรม

30 เมษายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

399 บาท

คุณสมบัติ

ม.ต้น และ ม.ปลาย

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

BRXG company limited

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อ: Easy Anatomy

เนื้อหาในการสอบเกี่ยวข้องกับอนาโตมี่พื้นฐาน ข้อสอบจำนวน 55 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่1 ช้อย 5 ตัวเลือกจำนวน 50 ข้อ ส่วนที่2 ถาม-ตอบ 5 ข้อ มีเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

ติดต่อผู้จัด

BRXG company limited

0FB.png
0L.png
0w.png