ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"
ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 8-11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "Save Our Home The Earth"

วันที่จัดกิจกรรม

 • ประกาศผลรอบคัดเลือก 19 สิงหาคม 2565

 • รอบชิงชนะเลิศ (วาดสด) 31 สิงหาคม 2565

 • ประกาศรางวัล 5 กันยายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

15/08/65

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

เยาวชนอายุระหว่าง 8-11 ปี

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกําหนดการส่งผลงาน

 • วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420 x 594 มม.)

 • องค์ประกอบในภาพจะต้องสื่อถึงความคิดและจินตนาการในหัวข้อ “Save our home the earth”

 • ไม่จํากัดเทคนิคการวาด รวมทั้งสี่ที่ใช้ แต่ห้ามใช้รูปถ่าย

 • ห้ามมีโลโก้หน่วยงาน รูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศต่างๆ บนผลงาน

 • ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใดๆ บนผลงาน

 • จํากัดการส่งผลงาน 1 ภาพ ต่อ 1 คนเท่านั้น

 • เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่โรงเรียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้านหลังภาพให้ชัดเจน

 • เขียนชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อของผู้ปกครอง เป็นภาษาไทย ด้านหลังภาพให้ชัดเจน

 • ช่วงอายุระหว่าง 8-11 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0FB.png
0L.png
0w.png