CLOSED - ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"
CLOSED - ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

CLOSED - ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

วันที่จัดกิจกรรม

  • ประกาศผลตัดสิน 15 มิถุนายน 2565


วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

  • อายุระหว่าง 18-23 ปี

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

Premium Home Office Studio

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะผลงาน
เป็นคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์สตูดิโอ

ติดต่อผู้จัด

Premium Home Office Studio

0FB.png
0L.png
0w.png