CLOSED - ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator
CLOSED - ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

CLOSED - ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือจบแล้วไม่เกิน 3 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

วันที่จัดกิจกรรม

 • การประกาศผลรอบแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางอีเมล และหน้าเว็บไซต์ www.mombiestreet.com/mombiespark

 • การส่งผลงานทีมที่เข้าสมัครจะต้องส่งผลงาน ไม่เกินวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.

 • วันตัดสินและการประกาศผลรอบสุดท้ายวันที่ 15 มิถุนายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย หรือจบแล้วไม่เกิน 3 ปี

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

mombie

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร ผ่าน google form https://bit.ly/3xEtXNH

 2. ส่งวิดีโอแนะนำตัวเอง (เพื่อใช้ในการตัดสินรอบแรก) ผ่านทางอีเมล support@mombiestreet.com

 3. เนื้อหาในวิดีโอประกอบไปด้วย

 • ชื่อ - นามสกุล

 • อายุ

 • เล่าถึงตัวเองและสมาชิกในทีมสั้นๆ

 • หัวข้อที่สนใจทำ content เกี่ยวกับแม่และเด็ก เช่น พัฒนาการเด็ก สุขภาพ จิตวิทยา โภชนาการ เมนูอาหารเด็ก การแต่งหน้าของคุณแม่ การเตรียมตัวก่อนคลอดและหลังคลอดพาลูกไปเที่ยว หรืออื่นๆ (ได้มากกว่า 1 หัวข้อ) เพราะอะไร...

 • เล่าถึงผลงานที่ทีมคุณเคยทำมา เพื่อให้ Influencer หรือ ผู้เชี่ยวชาญ สนใจคัดเลือกทีมของคุณเข้าร่วมทำ Content ร่วมกับ Influencer

   4.จะสมัครแบบคนเดียว หรือแบบทีมไม่เกิน 3 คน ก็ได้


กติกาการประกวด
หลังจากผ่านการคัดเลือกรอบแรก มัมบี้จะจับคู่ทีมที่ผ่านเข้ารอบกับคุณแม่ Influencer หมอเด็ก นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักโภชนาการ แพทย์ทางเลือก หรือผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ด้านแม่และเด็ก เพื่อให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ทำ VDO content จากเนื้อหาที่ Content creator และ ทีมงานสนใจร่วมกันทำ โดยมัมบี้จะแจ้งการจับคู่และช่องทางการติดต่อให้แต่ละทีมทราบ


หลังจากได้รับอีเมลการจับคู่

 1. ทีมที่ได้รับการคัดเลือก สามารถติดต่อ Content Creator ที่ได้รับการจัดคู่ เพื่อเริ่มทำ VDO content ได้ทันทีหลังจากประกาศผล

 2. แต่ละทีมจะสร้างสรรผลงาน โดยมีเนื้อหาตามความสนใจร่วมกับ Content Creator

 3. ส่งคลิป VDO หลัก ไฟล์ .mp4 ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที จำนวน 1 คลิป และ ส่ง คลิป teaser จำนวน 1 คลิป มีความยาว 30 วินาที - 1 นาที (เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์)

 4. สามารถส่ง VDO หรือ ส่ง Link VDO ผ่านอีเมล support@mombiestreet.com

เกณฑ์การตัดสินจากกรรมการ

 1. ความเหมาะสมของเนื้อหา ความถูกต้องของข้อมูล โดยมีเนื้อหา content ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแม่และเด็ก

 2. ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่

 3. เทคนิคการนำเสนอ การเล่าเรื่อง การถ่ายทำ ให้เรื่องราวน่าสนใจและประทับใจต่อผู้ชม

 4. คุณภาพการผลิต ภาพและเสียง การถ่ายทำ เทคนิคการตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

 2. เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ mombie ในคลิป VDO จะเป็นช่วงเริ่มต้น ระหว่างรายการหรือช่วงปิดท้ายรายการได้ตามความเหมาะสม

 3. งานอันมีลิขสิทธ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้จัดโครงการ จะเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างทีมผู้เข้าแข่งขันกับบริษัท มัมบี้คลับ จำกัด

 4. ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ ผลการตัดสินจากคณะกรรมการมัมบี้ถือเป็นที่สุด

ติดต่อผู้จัด

mombie

0FB.png
0L.png
0w.png