CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022
CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022

CLOSED - ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022

วันที่จัดกิจกรรม

รับสมัครถึง 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์

จัดโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร
ผู้เข้าสมัครสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้สองรูปแบบได้แก่

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ 

 • www.gitwjda.com/application กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดรูปผลงานการออกแบบให้ครบถ้วน

 • ภาพผลงานจะต้องมีความละเอียด (Resolution) อย่างน้อย 300 DPI *ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน

 • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด ‘ส่งใบสมัคร’

 • ผู้เข้าสมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครหากสมัครเสร็จสมบูรณ์

 • *หากไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณาสมัครอีกครั้ง หรือแจ้งแอดมินผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค www.facebook.com/gitwjda

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือส่งด้วยตนเอง

 • ดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application (กดไปที่ปุ่มสีแดงด้านซ้ายมือ) โดยสามารถปริ้นท์เป็น ขาว-ดำ หรือ สี

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนโดยเขียนด้วยตัวบรรจง

 • จัดส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเองที่สถาบัน รายละเอียดที่อยู่ตามด้านล่าง

 • คุณฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข (ฝ่ายฝึกอบรม) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  (โดยระบุหน้ากล่อง/ซองว่า ส่งประกวด)

 • *กรณีส่งผลงานมาทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเอง ผลงานจะต้องส่งมาถึงที่สถาบันภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.


หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน

 • ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้นใน 1 ชุดหรือคอลเลคชัน โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น ตัวอย่างเช่น สร้อยคอ ต่างหู กำไล เท่ากับ 1 คอลเลคชัน หรือ สร้อยคอ แหวน เข็มกลัด เท่ากับ 1 คอลเลคชัน *การส่งใบสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งได้เพียง 1 คอลเลคชัน โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้สูงสุด 3 ครั้ง หรือ 3 คอลเลคชัน ตลอดระยะเวลาเปิดรับสมัคร

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดมาในรูปแบบรายบุคคล หรือแบบทีม (1 ทีม ไม่เกิน 3 รายชื่อ) โดยสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ตัวอย่างเช่น [ใส่เครื่องหมาย ติ๊กถูก] สามารถทำได้: ผู้เข้าประกวด A ส่งผลงานในรูปแบบทีมได้ทั้งหมด 3 ผลงาน [ใส่เครื่องหมาย กากบาท] ไม่สามารถทำได้: ผู้เข้าประกวด A ส่งผลงานในรูปแบบทีมมา 1 ผลงาน และแบบรายบุคคล 2 ผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบที่เป็นภาพวาดสีสวยงาม โดยไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ หรือ ภาพที่เขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • ผู้เข้าประกวดสามารถใช้อัญมณีชนิดและสีใดก็ได้ และสามารถนำวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น เทคนิคการเย็บปักถักร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงานซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริงและสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และ ต้อง ไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน

 • ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำ ผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่าสถาบันถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และ/หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไม่รับผิด ชอบใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้สถาบันแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ผู้เข้าประกวด สามารถยื่นข้อโต้แย้งหรืออุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาดบนเว็บไซต์ของสถาบัน เป็นลายลักษณ์อักษณ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ยื่นอุทธรณ์ หากไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดย ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆได้

ติดต่อผู้จัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

0FB.png
0L.png
0w.png