ประกวดการออกแบบโครงการไฮไฟฟ์ ครั้งที่ 1 (HYFIVE DESIGN CONTEST)
ประกวดการออกแบบโครงการไฮไฟฟ์ ครั้งที่ 1 (HYFIVE DESIGN CONTEST)

ประกวดการออกแบบโครงการไฮไฟฟ์ ครั้งที่ 1 (HYFIVE DESIGN CONTEST)

นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

วันที่จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการ : วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 

ปิดรับผลงาน : วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ประกาศผลรางวัล : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วันที่ปิดรับสมัคร

31/10/65

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 20 บาท

คุณสมบัติ

นักศึกษาจากทุกสถาบัน ทุกสาขา และผู้สำเร็จการศึกษา (ขอยกเว้นในนามบริษัทฯ)

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการประกวด

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงาน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน” จากการออกแบบอาคารสาธารณะ โดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอย การลดการใช้พลังงานภายในอาคาร และการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ ทั้งจากนวัตกรรม และจากสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ ทางผู้จัดงานได้กำหนดรูปแบบให้ออกแบบจากอาคารคอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่ใช้สอยสูงสุดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร/1 อาคาร จากตัวอย่างที่ดินซึ่งโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ ควรประกอบไปด้วย ไดร์ฟทรู, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์ฟิตเนส และอื่นๆ

ภายใต้เงื่อนไขการนำเสนอผลงาน ดังนี้

  1. ผังบริเวณ (Site Plan)

  2. ผังอาคาร (Layout)

  3. แปลนอาคาร

  4. รูปด้าน 4 มุม

  5. รูปตัด 2 จุด

  6. รูปทัศนียภาพ (Perspective) 2 รูป

การส่งผลงาน

ผู้ส่งผลงานต้องแนบผลงานเป็น Digital File PDF หรือ JPGE ความคมชัด 300 DPI เป็นอย่างน้อย พร้อมเขียนคำบรรยายอธิบายผลงานไม่เกิน 300 คำ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุชื่อผู้เข้าประกวด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่หน้าแรกของ Digital File ผลงาน

ส่งผลงานผ่านทาง Email: Hyfive@hylife.co.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครไฟล์รูปภาพ

เลขที่บัญชีสำหรับการสมัคร : 390-4-706938 ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 – 903 - 0959

ติดต่อผู้จัด

บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

0FB.png
0L.png
0w.png