top of page
Learn for Change : ทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชน
Iconpack
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เต็ม 5

Learn for Change : ทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชน

Learn for Change: Understanding human rights

  ภาพรวมกิจกรรม:

ค่ายที่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเยาวชนไทย ผสมผสานการศึกษาและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมด้วยความรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน นโยบายสังคม และการพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสวัสดิภาพของสังคม


 

  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์:

 • การรับรู้ถึงความเท่าเทียมกัน: ยกระดับการรับรู้และความเข้าใจของหลักการความเท่าเทียมกันของผู้เข้าร่วม และส่งเสริมพันธกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนในบริบทที่หลากหลาย

 • ทักษะผลกระทบทางสังคม: พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อประเมินและแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนของพวกเขา

 • ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบ: อำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบและมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมความครอบคลุมและความเห็นอกเห็นใจในที่สุด


 

  Highlight สำคัญของค่าย:

 • การอบรมเรื่องความเท่าเทียมกันและสิทธิมนุษยชน: เซสชันเฉพาะเจาะจงที่สำรวจพื้นฐานของหลักการความเท่าเทียมกันและสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งเสริมการเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 • อภิปรายนโยบายสังคม: เข้าร่วมในการอภิปรายที่มีความหมายเกี่ยวกับนโยบายสังคมและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของบุคคล

 • การพัฒนาโครงการ: ช่วยให้ผู้เข้าร่วมในการพัฒนาโครงการที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมทางสังคมมากขึ้น

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบ: ผสมผสานความสนุกและการเรียนรู้ผ่านเกมแบบโต้ตอบที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการโต้ตอบระหว่างผู้เข้าร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิด

 • การแสดงผลงานโครงการและการสะท้อน: ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสแสดงการเรียนรู้และสะท้อนถึงผลกระทบของค่ายที่มีต่อมุมมอง


 

  ทำไมค่ายนี้จึงสำคัญ

ค่ายที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเยาวชนในการเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน ในโลกที่ปัญหาทางสังคมยังคงมีอยู่ ค่ายนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกโดยเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้เข้าร่วมด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการแปลงสภาพทางสังคม รูปแบบออนไลน์ของค่ายช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ และช่วยให้ผู้เข้าร่วมที่หลากหลายมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยการส่งเสริมความเข้าใจถึงความเท่าเทียมกัน นโยบายสังคม และการพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ายนี้เสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างผลกระทบเชิงบวกที่สามารถนำไปสู่การสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น ค่ายนี้ เป็นโอกาสพิเศษสำหรับเยาวชนที่จะกลายเป็นผู้นำที่มีความรู้และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนของพวกเขาและอื่น ๆ


 

  รายละเอียด

วันที่ Updating

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม

จำนวนที่เปิดรับสมัคร: 60 คน

เข้าร่วมทาง: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:
 • เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม และเกียรติบัตรอาสาจาก Uncommon Unique ตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบออนไลน์และ QR Code

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ฟรี 1 กิจกรรมบนเว็บไซต์ UncommonUnique.com พร้อมรับชั่วโมงอาสาสมัคร+เกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ผลงานจากกิจกรรม และเวิร์คชอปภายในค่าย

 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

 • สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมอบรมทำ Portfolio และสอบสัมภาษณ์ฟรี

 • แต้มและส่วนลดในการสมัครค่ายอื่น ๆ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Project Award

ระดับทั่วไป: 299 บาท (10 คนแรก 259 บาท)

 • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • รับเกียรติบัตร 1 ใบสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าถึงกิจกรรมและเซสชั่นหลักของโครงการได้

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเรียนรู้


ระดับ Advanced: 399 บาท (10 คนแรก 359 บาท)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับทั่วไป

 • เข้าร่วมในโครงการอาสาสมัครออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 • รับใบรับรองเพิ่มเติมสำหรับโครงการอาสาสมัคร

 • เหมาะสำหรับบุคคลที่มองหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมและการรับรองเพิ่มเติม


ระดับ Special: 499 บาท (15 คนแรก 419 บาท)

(แนะนำสำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 • รวมข้อเสนอทั้งหมดจากระดับ  Advanced

 • สิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เน้นการสร้างพอร์ตโฟลิโอ/CV/เรซูเม่

 • เสริมสร้างทักษะการพัฒนาวิชาชีพ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาประสบการณ์ที่ครอบคลุมและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

bottom of page