top of page
BEYOND PORTFOLIO 2/3 - กลยุทธ์เล่าเรื่องให้มัดใจกรรมการ
Iconpack
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ null เต็ม 5

BEYOND PORTFOLIO 2/3 - กลยุทธ์เล่าเรื่องให้มัดใจกรรมการ

เนื้อหา

  1. บทนำสู่การสร้างพอร์ตโฟลิโอ: ทำความเข้าใจความสำคัญและบทบาทของพอร์ตโฟลิโอในการรับเข้ามหาวิทยาลัย

  2. หลักการพื้นฐานของการออกแบบ: ภาพรวมของหลักการออกแบบที่สำคัญและการประยุกต์ใช้ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

  3. การเลือกและคัดผลงาน: พูดคุยถึงวิธีการเลือกและจัดอาร์ตเวิร์คให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

  4. การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอที่ประสบความสำเร็จ: ทบทวนตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพและแยกประเด็นที่เป็นประโยชน์


เวิร์คชอป

  1. เวิร์คชอปวางแผนออกแบบพอร์ตฟอลิโอ: ประสบการณ์จริงในการสร้างเค้าโครงพอร์ตโฟลิโอพร้อมคำแนะนำและคำติชม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

bottom of page