top of page

ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอาสาออนไลน์ ตอน เปิดโลกใหม่ ช่วยเหลือผู้พิการ
ค่ายอาสาออนไลน์ ตอน เปิดโลกใหม่ ช่วยเหลือผู้พิการ
รายละเอียด

ค่ายออนไลน์ ที่จะพาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้พิการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานอาสาออนไลน์ และอบรมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้พิการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เกียรติบัตรฟรี พร้อมรับชั่วโมงอาสาจากกิจกรรมนี้อีกด้วย!

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วม | ไม่มีค่าเข้าร่วมกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม/ค่าย | ทางออนไลน์ Google Meet

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม | นักเรียน/นักศึกษา

 

เนื้อหาภายในกิจกรรม/ค่าย

  • ศึกษากิจกรรมที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการ

  • วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม (ภาพรวม) ให้มีประสิทธิภาพ

  • ศึกษาการออกแบบโครงการออนไลน์

  • Workshop ออกแบบโครงการช่วยเหลือผู้พิการออนไลน์

คณะที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

เข้าร่วมค่ายออนไลน์ ทาง Google Meet วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

อื่น ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ
bottom of page