top of page
Youth Nique Camp 5: ร่วมใจกันช่วยผู้พิการทางสายตา
Youth Nique Camp 5: ร่วมใจกันช่วยผู้พิการทางสายตา

Youth Nique Camp 5: ร่วมใจกันช่วยผู้พิการทางสายตา

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!

สถานที่

วันที่/เวลา

17 มีนาคม 2566

ค่าสมัคร

จำนวนที่รับ

50

ภาษา

ความยาก

รีวิว (ผู้เข้าร่วม)

รีวิว (ผู้ปกครอง)

mar3.jpg
aaa4.png
HIGHLIGHT

มีทุนการศึกษา

ค่ายนี้มีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท สนับสนุนค่าสมัครให้กับน้อง ๆ ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุด 100%

ผลงานระยะยาว

ผลงานต่าง ๆ ที่ได้จากค่ายนี้สามารถใช้ได้ทั้งมหาวิทยาลัยและการทำงานจริง ประวัติการเข้าร่วมมีบันทึกในระบบ

โอกาสฝึกงานต่างประเทศ

ผลงานนี้สามารถใช้สมัคร ฝึกงานออนไลน์ ต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ กับโครงการของเราได้!

ได้แต้ม GEMPOINT

ทุกการสมัครค่ายจะได้รับแต้ม GEM POINT ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดค่ายและบริการต่าง ๆ กับ DBL ได้!

สิ่งที่จะได้รับ

เนื้อหา
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
กำหนดการ

กิจกรรมจัดวันที่ 18 มีนาคม 2566 กำหนดการภายในค่าย (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


กำหนดการโดยละเอียด


 • 12.50-13.00 น. - เปิด Google Meet ให้เข้ารอ
 • 13.00-13.20 น. - เปิดค่าย โดยเจ้าหน้าที่กิจกรรม จากจิตอาสาออนไลน์.com 13.20-13.40 น. - แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ ที่มีประสบการณ์ ถึงความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้าร่วม


 • 13.40-14.00 น. - บอกเล่าที่มาและความสำคัญของการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา 14.00-14.15 น. - พักเบรค


 • 14.15-15.00 น. - อบรมการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ และการทำผลงานของกิจกรรมเป้าหมาย


 • 15.00-15.05 น. - ถ่ายภาพร่วมกันและปิดค่าย
 • 15.05-15.20 น. - ทำแบบสำรวจและส่งข้อมูลรับอีเมลรับรองการเข้าร่วม

คณะที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับทุกคณะ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเภสัชศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะจิตวิทยา

YOU SHOULD KNOW
Garage Sale
ทุกครั้งที่ร่วมค่ายกับเรา
คุณจะมี 
ส่วนร่วมพัฒนาสังคม
25_edited.jpg
เนื้อหาในค่ายของเรา ได้รับการปรับปรุง และอัพเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ
47_edited.jpg
เราออกแบบ เวิร์คชอป ในแบบของเรา ทุกค่ายใหม่ ๆ มีเวิร์คชอปที่เป็นเอกลักษณ์
41_edited.jpg
เราได้ร่วมมือกับองค์กร และ พาร์ทเนอร์นานาชาติ เพื่อเนื้อหาที่เป็นสากล 
รู้จักกับ

กิจกรรมอื่น ๆ

ค่ายรอบถัดไป/ค่ายที่เกี่ยวข้อง
Youth Nique Camp 10: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

Youth Nique Camp 10: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

สถานะ

เปิดรับสมัครอยู่

สถานที่

Google Classroom

วันที่/เวลา

18 พฤศจิกายน 2566

ภาษา

ภาษาไทย

ค่าสมัคร

ค่ายอื่น ๆ
Youth Nique Camp 10: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน
Youth Nique Camp 10: พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยกัน

Google Classroom

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

World of Marketing 1: ก้าวแรกของนักการตลาดตัวยง!
World of Marketing 1: ก้าวแรกของนักการตลาดตัวยง!

ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

BEYOND 1: Public Speaking of Leadership
BEYOND 1: Public Speaking of Leadership

ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

ค้นหาตามหมวดหมู่
all.png

ค่ายทั้งหมด

Preview.png

ความคิดสร้างสรรค์และไอเดีย

Preview.png

จิตอาสาและการพัฒนาสังคม

Preview.png

พัฒนาโอกาสการศึกษาและตนเอง

Preview.png

จิตวิทยาและสังคม

Previe.png

ธุรกิจ บริหาร Start-Up และผู้นำ

Preview.png

เทคโนโลยี STEM และวิทยาศาสตร์

TAGS

TERMS & CONDITIONS
 1. Completed Registration: A registration is considered complete only after payment is made, proof of payment is sent (must belong to the participant), and the registration form is submitted.

 2. No Refund Policy: Refunds are issued only in cases where DoubleLearn.co is at fault. In other situations, participants may transfer their registration to another event. For more details, click here

 3. Certificate Eligibility: Certificates will be provided to participants who attend the event and complete the post-event survey within 2 hours. Some events may have additional conditions. Late survey submissions (within 24 hours) may still receive a certificate but with a delay. More information click here

 4. Incomplete Tasks: Certificates will not be issued to participants who fail to complete the required tasks. For guidance on missed or incomplete tasks, click here

 5. PDPA Overview: Please be aware that photographs may be taken during the event and could be published.

 6. Additional Terms and FAQs: For more information on our terms and conditions, and frequently asked questions, please visit faq center or click here


ข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ปกครอง

เมื่อสมัครค่ายกับบริษัทผู้ปกครองตกลงและยืนยันว่า ได้อ่านและเข้าใจในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะจัดขึ้น และผู้ปกครองยินยอมให้บุตร/ธิดาของผู้ปกครองร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้ปกครองขอยืนยันว่าบุตร/ธิดาของผู้ปกครองไม่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพหรือข้อห้ามอื่น ๆ ที่อาจขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม


 1. หากมีข้อจำกัดหรือข้อห้าม, ผู้ปกครองจะแจ้งให้ทราบโดยละเอียดที่แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่มีจะถือว่าไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

 2. ผู้ปกครองขอให้ความยินยอมในการรับการดูแลหรือการรักษาทางการแพทย์ในกรณีที่บุตร/ธิดาของข้าพเจ้าเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยในระหว่างกิจกรรม

 3. ผู้ปกครองได้ทราบและยอมรับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ปกครองไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ กับบริษัทได้

 4. ความยินยอมในการใช้ภาพถ่ายหรือวีดีโอที่บุตร/ธิดาของผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำหรับการโปรโมท


ผู้ปกครองตรวจสอบและเข้าใจในเนื้อหาและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว


ยินยอมอนุญาตให้เผยแพร่


ภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล, ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือผู้เยาว์ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหากต้องการเผยแพร่ภาพถ่าย, วีดีโอ, หรือข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต, หรือกระดานข่าวในที่สาธารณะ. กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน อย่างไรก็ดี,


หากบุคคลนั้นมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, การให้ความยินยอมจากผู้ปกครองก็ไม่จำเป็น บริษัท โนคอมมอน จำกัด ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการเผยแพร่ภาพถ่าย, วีดีโอ, และข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์, อินเตอร์เน็ต, หรือกระดานข่าวในที่สาธารณะ, จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เผยแพร่. การดำเนินการนี้เป็นการรับผิดชอบตามหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตดังต่อไปนี้ ภายใต้ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า:

 1. ให้นำภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของภาพ หรือภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง/ผู้ดูแล เผยแพร่ทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อมบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ และรวมถึงในที่สาธารณะชนต่างๆ.

 2. ให้ปรากฏชื่อ-นามสกุล บนภาพ วีดีโอและผลงานที่แสดงเผยแพร่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ และรวมถึงในที่สาธารณะชนต่างๆ.

 3. ให้ปรากฏรูปร่าง ใบหน้า ของ ที่แสดงเผยแพร่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม บนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ และรวมถึงในที่สาธารณะชนต่างๆ.

 4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิในค่าตอบแทนภายหลัง และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

 5. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิในการถอนความยินยอมภายหลัง
หากมีข้อความใดขัดแข้งกับความในข้อตกลงและเงื่อนไข
เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเว็บไซต์นี้ doublelearn.co หรือเว็บไซต์อื่น รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ทั้งหมด ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในหน้านี้ ข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในหน้านี้บังคับแทน


bottom of page