top of page

เปิดรับสมัครอยู่

Youth Nique Camp : พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิกการทางสายตาด้วยกัน
Youth Nique Camp : พัฒนาตัวเองและช่วยผู้พิกการทางสายตาด้วยกัน
รายละเอียด

ค่ายอบรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา มีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเรา! นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังสามารถขอการรับรอง และชั่วโมงอาสาหลังเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย!

 

กิจกรรมอาสาออนไลน์ ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ เช่น

 • พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

 • อ่านหนังสือให้คนตาบอด

 

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ

 • เกียรติบัตรฟรี+ชั่วโมงอาสา จาก Uncommon Volunteer สามารถใช้ใน Portfolio ได้จริง ทุกมหาวิทยาลัย

 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางออนไลน์

 • โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อช่วยพัฒนาสังคม

 

เงื่อนไขผู้เข้าร่วม

 • นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 22 ปี

 • รับจำนวน 100 คน

 

รูปแบบการเข้าร่วม

 • ออนไลน์ ผ่าน Google Meet

 

ค่าใช้จ่าย

 • 219 บาท (รวม vat7% แล้ว)

 • สมัครพร้อมกัน 3 คนเหลือคนละ 199 บาท (รวม vat7% แล้ว)

คณะที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

กิจกรรมจัดวันที่ 22 เมษายน 2566 กำหนดการภายในค่าย (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


กำหนดการโดยละเอียด


 • 12.50-13.00 น. - เปิด Google Meet ให้เข้ารอ

 • 13.00-13.20 น. - เปิดค่าย โดยเจ้าหน้าที่กิจกรรม จากจิตอาสาออนไลน์.com 13.20-13.40 น. - แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ ที่มีประสบการณ์ ถึงความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้าร่วม


 • 13.40-14.00 น. - บอกเล่าที่มาและความสำคัญของการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา 14.00-14.15 น. - พักเบรค


 • 14.15-15.00 น. - อบรมการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ และการทำผลงานของกิจกรรมเป้าหมาย


 • 15.00-15.05 น. - ถ่ายภาพร่วมกันและปิดค่าย

 • 15.05-15.20 น. - ทำแบบสำรวจและส่งข้อมูลรับอีเมลรับรองการเข้าร่วม

อื่น ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ
bottom of page